Referenties Interimmanagement

Matty de Bruijne

Manager De Stromen Opmaat Groep   >> Lees verder

Monique Dontis-Rietveld

Organisatieadviseur, Raad voor de Kinderbescherming   >> Lees verder

Nell Bismeijer

Voorzitter cliëntenraad Verpleeghuis De Rustenburg   >> Lees verder

Herman van Nieuwenhuizen

Locatiemanager van Deo Gratias
Leidinggevende van Marian bij Rustenburg   >> Lees verder

H.A.J. Smitfoort

Bestuur regionale Coördinatoren vrijwilligerswerk
Voorzitter Vrijwilligersraad Rheumaverpleeghuis   >> Lees verder

© 2010 Reitsma webdesign