Gezonde grenzen

 

Deze training ontwikkelde ik een aantal jaren geleden voor vrijwilligers van maatjesprojecten. Inmiddels is deze training, die mensen ondermeer laat stilstaan bij de gronden waarop zij beslissen, verder ontwikkeld. Ik ben gefascineerd geraakt door het beslissingsproces.

De Amerikaanse sociaal psycholoog Sam Sommers toonde aan dat zowel onze omgeving als onze onbewuste vooroordelen een grote rol spelen bij dat beslissingsproces. Dat veel mensen, vrouwen in de grote meerderheid, anderen niet willen teleurstellen, hangt hier voor een deel mee samen. Het woord nee komt in het vocabulair van sommigen gewoon nauwelijks voor.

Het is logisch dat dit gedrag in werk, betaald zowel als onbetaald, zeer bepalend kan zijn.  Met wijsheid je grenzen aangeven bepaalt in positieve zin de mate waarin je kunt floreren. Dit beïnvloedt de werkmotivatie. Het is een verlies van kwaliteit op de langere termijn als je niet over die vaardigheid beschikt. Voor alle partijen. 

Inhoud: bewustwording van je eigen keuzeproces, leren staan voor bewuste keuzes en gezonde grenzen, waardoor je je werkzaamheden met meer plezier blijft doen. Resultaat: deelnemers kunnen hun gehele wijsheid en levenservaring in brengen.  (lees meer kwaliteit en continuïteit)

De training Gezonde grenzen, die altijd op de doelgroep en actuele situatie wordt afgestemd, kan in een workshop/ training van één dagdeel gegeven worden. Nieuw is de variant die uit een dialoogvorm en wandelwerkvorm is opgebouwd.

De eerste versie kost 320 Euro, exclusief btw.  De nieuwe variant kost 480 Euro, exclusief. Het is sterk afhankelijk van situatie, grootte van de doelgroep, bewegingsvrijheid in beslissingsproces welke van deze twee vormen het meest effectief zal zijn. In februari starten de eerste trainingen weer. 

 

 

© 2010 Reitsma webdesign